ข้อแนะนำในการตัดสินใจซื้อปั้มลม

ในการตัดสินใจซื้อปั้มลมนั้นมีข้อแนะนำในการเลือกซื้อดังนี้

–    เครื่องอัดลมแบบ single stage หรือ two stage   ต้องดูในเรื่องของแรงดันสูงสุดที่ต้องใช้งาน  เพื่อที่จะช่วยในการตัดสินใจได้

–   จะเลือกซื้อเครื่องอัดลมขนาดใหญ่หรือเล็ก  จะต้องทราบถึงปริมาณลมที่ต้องการใช้งาน

–   ต้องการ clean air system ขนาดไหน ซึ่งจะมี accessories เพิ่มเติมดังนี้  ถังบรรจุลม (air tank) ถ้าต้องการเพิ่มปริมาตรลม   เครื่องลดอุณหภูมิลม (air after coller) เพื่อลดอุณหภูมิลม   เครื่องทำลมแห้ง (air dryer) เพื่อกำจัดน้ำออกจากระบบลม   ตัวกรองลม (air filter) สามารถกรองได้ตั้งแต่หยาบไปถึงละเอียด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s