มารู้จักประเภทของปั้มลมที่ใช้กันทั่วๆไป

เราอาจจาคิดว่าปั้มลมที่เราเคยเห็นตามร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์หรือตามที่เติมลมต่างๆเราอาจจาคิดว่าเครื่องปั้มลมที่เราใช้อยู่คงมีการทำงานเหมือนกันทั้งหมดแต่ที่จริงแล้วประเภทของปั้มลมทั่วๆไปมีอยู่ 6 ประเภท

1.ป้้มลมแบบลูกสูบ เป็นปั้มลมที่ใช้กันมากที่สุดเพราะอัดลมได้ตั้งแต่ความดันต่ำถึงสูง

2.ปั้มลมแบบสกรู ปั้มอัดลมชนิดนี้ภายในคอมเพรสเซอร์ชนิดนี้จะมีเพลา สกรูสองเพลาที่หมุนขบกัน เรียกว่า เพลาตัวผู้ และเพลาตัวเมียเพลาตัวผู้จะหมุนเร็วกว่าเพลาตัวเมียเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และมีทิศทางการหมุนเข้าหากัน ทำให้ดูดลมจากด้านหนึ่ง และอัดส่งต่อไปอีกด้านหนึ่งได้ โดยสามารถทำให้ค่าความดันสูงถึง 10 บาร์ และมีอัตราการจ่ายลมได้ถึง 170 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที

3.ปั้มลมแบบไดอะเฟรม ปั้มลมชนิดนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมเคมี เพราะว่าลมที่ถูกดูดในปั้มอัดลมชนิดนี้จึงปราศจากน้ำมันหล่อลื่น

4.ปั้มลมแบบใบพัดเลื่อน ปั้มลมชนิดนี้จะมีการหมุนที่เรียบสม่ำเสมอ เสียงไม่ดัง การผลิตลมเป็นไปอย่างคงที่

5.ปั้มลมแบบใบพัดหมุน อากาศจะถูกดูดจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร ทำให้อากาศไม่ถูกอัดตัว แต่อากาศจะถูกอัดตัวในกรณีที่อากาศถูกส่งเข้าไปในถังเก็บลม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการระบายความร้อน

6.ปั้มลมแบบกังหัน ปั้มลมชนิดนี้ใช้หลักการของกังหันใบพัด การเคลื่อนที่ของโรเตอร์มีความเร็วสูง จะทำให้ลมถูกดูดจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s